Trường THPT Bình Chánh

Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 05/05/2018

Ngày 05/05/2018, chi bộ trường THPT Bình Chánh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Bùi Thị Liên. Nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 32 đảng viên.

 DSC04899

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Phượng Quyên, phó Bí thư chi bộ công bố quyết định.

DSC04901

Đồng chí: Phạm Quang Hiếu, Bí thư chi bộ trao quyết định.

DSC04904

Đồng chí: Bùi Thị Liên, đảng viên mới đọc lời thề của đảng viên mới.

DSC04905

Đồng chí: Phạm Quang Hiếu, Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

DSC04902DSC04906