Trường THPT Bình Chánh

Chi bộ trường THPT Bình Chánh đạt giải Ba hội thi "TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM"

Sáng ngày 27/08/2016 chi bộ trường THPT Bình Chánh đã tham hội thi "TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM" do Ban tuyên giáo Huyện Bình Chánh tổ chức. Hội thi gồm 12 đội tham dự đến từ các chi, đảng bộ trong Huyện Bình Chánh tham gia (mỗi đội từ 12-14 thành viên, có khoảng 150 người tham gia).

IMG 5399IMG 5402

Kết thúc hội thi, đội chi bộ trường THPT Bình Chánh đã đạt giải Ba.